Meist PDF Prindi Saada link


Meie lasteaed töötab alates 1986. aastast. Lasteaias on 6 rühma: 1 sõimerühm, 1 liitrühm, 2 aiarühma ja 2 sobitusrühma. Rühmade nimed on Kuremari, Linnupesa, Kingpool, Hiireke, Sammalhabe ja Muhv. Sobitusrühmad on Kingpool ja Muhv.

Lasteaia direktor     Marje Krusell
Õppealajuhataja      Maiu Albo
Majandusjuhataja    Svea-Kait Väli
Logopeed               Tiina Rahkemaa


Lasteaed töötab 7.30 - 18.00
Valverühm töötab Kingpooli rühma ruumides 7.00-7.30 ja 18.00-19.00

Lapsi võetakse vastu ja arvatakse nimekirjast välja lapsevanema avalduse alusel vastavalt "Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise korrale".


Lastevanemate poolt makstav koolituskulu on 6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Ühe päeva toidu maksumus on 1.80 eurot.

Lastega tegeleb 11 lasteaiaõpetajat, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, logopeed ja 6 õpetaja-abi.
Kõik lasteaiaõpetajad on erialase haridusega ja täiendavad ennast pidevalt kursustel.

Meie väärtused:

TURVALISUS - lasteaias on positiivne, ohutu ja tervist väärtustav õpi-ning töökeskkond, kus hästi ja hoituna tunneb ennast nii suur kui väike.

LAPSESÕBRALIKKUS - toetame iga lapse eripära ning suhtleme temaga sõbralikult ja hoolivalt kui võrdsega. Julgustame last uurima, katsetama ja oma arvamust avaldama.

KOOSTÖÖ - oleme avatud, üksteisega arvestavad ja aktiivsed partnerid lastele, lastevanematele kolleegidele ja teistele huvigruppidele. Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel.

LOOVUS - oleme loovad laste õpetamisel ja kasvatamisel, toetame ja julgustame laste loovuse avaldumist ja arengut. Arendame oma loovust läbi enesetäiendamise.

USALDUS - oleme koostööle avatud ja ausad, luues soodsa õhkkonna usaldusele.

Meie lasteaed on ühinenud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga 2003 aastal.

2013 aastal ühinesime Kiusamisest vaba lasteaia programmiga.

 

Viimati uuendatud Reede, 02 September 2022 12:59