PDF Prindi Saada link

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID


I Õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös

II Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe-ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi- , sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

III Üldeesmärgist lähtuvalt on Rapla Lasteaed Naksitrallid õppe-kasvatustöö eesmärgid:
1) lapsed on aktiivsed õppijad ja oskavad teha valikuid;
2) lapsed õpivad koostöö, mängu ja suhtlemise kaudu;
3) lapsed on kehaliselt aktiivsed ja saavad aru tervise hoidmise tähtsusest;
4) lapsed hoolivad kaaslastest, oma kodukohast, Eestist ja keskkonnast;
5) laste arengut toetab lasteasutuse personali ning lastevanemate koostöö.

Õppekava

Viimati uuendatud Reede, 02 September 2022 12:46